News detail

Mario Mucic, een Kroaat in Leuven: “Hockeyen tegen topspelers die ik alleen van televisie kende”

24/11/2022 – 09:13

Met de 24-jarige Mario Mucic mocht de Belgische Eredivisie dit seizoen voor de allereerste keer een Kroatische hockeyer verwelkomen. Mucic geniet in Leuven van het niveau van de ION Hockey League: “Het verschil met hockeyen in Kroatië is uiteraard gigantisch”, glimlacht Mucic. “Voor mij is dit een droom.”


In Kroatië zijn voetbal, basketbal en handbal de populairste sporten, hockey neem slechts een bijzonder bescheiden plaats in. “Mijn oudere broer speelde hockey en ik ben hem gevolgd”, vertelt Leuven-middenvelder Mario Mucic. “Het was een eenvoudige stap: wij wonen in Zagreb immers op tweehonderd meter van een hockeyveld. Ik proefde eigenlijk nooit van een andere sport.”


Van professionalisme in de hockeysport is er in Kroatië geen sprake. “Er zijn in mijn land slechts twee hockeyclubs” aldus Mucic. “Eén in Zagreb en één dertig minuten daarbuiten. In de Kroatische hockeycompetitie spelen acht teams en ze maken allemaal gebruik van die twee clubs. Mijn thuisclub is Tresnjevska en wij delen in Zagreb de accommodatie met drie andere clubs.”


Leuven is voor Mucic niet het eerste team buiten Kroatië. Tussen 2015 en 2017 verdedigde hij in de Nederlandse Overgangsklasse twee seizoenen de kleuren van Push Breda. “Dat was voor mij een heel avontuur, op 17-jarige leeftijd trok ik naar Nederland”, zegt Mucic. “Ik heb daar veel geleerd en maakte stevige stappen. Na mijn tweede seizoen in Breda reisde ik terug naar Kroatië om mijn studies Osteopathie af te ronden.”


Begin dit jaar kwam Mucic in contact met Leuven. Dat kwam onder meer dankzij de tussenkomst van Norbert Nederlof. De Nederlander is ex-coach van Leuven en was ook drie jaar bondscoach van het nationale team van Kroatië. “Om kennis te maken kwam ik vorig seizoen in maart een week naar Leuven. Het werd een bijzonder mooie ervaring. Ik was meteen onder de indruk van de accommodatie en het professionalisme.”


Strafcornerspecialist Mucic kreeg zijn kans bij Leuven en op 4 september maakte hij in het thuisduel tegen Daring zijn debuut in de ION Hockey League. “Hockeyen in de topreeks in België: voor mij is dat een droom”, straalt Mucic, die op 5,5-jarige leeftijd begon met hockey en daarom rugnummer 55 draagt. ‘Plots werd een topspeler als Ricardo Santana mijn clubgenoot en stond ik tegenover de beste spelers van de wereld die ik alleen maar van televisie kende. En hier ben je verplicht om naar de trainingen te komen (lacht). Dat is in Kroatië niet het geval.”


Na elf speeldagen tekende Mucic voor drie doelpunten – telkens op strafcorner – bij zijn nieuwe club. “Er moesten dit seizoen veel nieuwe spelers ingepast worden en aanvankelijk was het voor iedereen wat zoeken. Op training gaat het echter week na week beter en die progressie zie je nu ook in onze wedstrijden. In het klassement staan we nog in de onderste regionen, maar met deze groep mag degradatie nooit aan de orde zijn.”


De Kroaat geniet ook van het dagelijkse leven in Leuven. “We delen met zeven een huis en mijn huisgenoten hebben allemaal de Spaanse of Argentijnse nationaliteit. Ik begin al wat Spaans te verstaan, maar als ik in huis ben wordt er gelukkig Engels gepraat”, lacht Mucic. “Samen met mijn vriendin, die in Kroatië woont, heb ik een klein bedrijf rond fitheid, gezondheid en voeding en daar werk ik dagelijks online twee à drie uur voor. Vervelen doe ik me geen moment. Ik coach in Leuven trouwens ook een Boys 16-team. Een groep vol harde werkers, die jongens doen het enorm goed.”


Dat Mucic een toonaangevende speler is in het nationale team van Kroatië is geen verrassing. Om even aan te geven: tijdens het EK II in 2021 in Polen scoorde Kroatië in totaal zes doelpunten en die werden allemaal door de speler van Leuven gemaakt. In 2015 maakte Mucic zijn debuut in de kleuren van zijn land. “Met het nationale team is het wat behelpen”, zegt Mucic. “Door werk of studies weet je nooit wie er kan spelen. We hangen tussen de tweede en derde Europese divisie. Het niveau van het EK II is voor ons te hoog, maar op het EK III spelen we altijd mee voor promotie. Dat proberen we in juli in het Poolse Skierniewice opnieuw te doen.”


ION Hockey League en daar indien mogelijk een vervolg aan breien. “Ook voor Leuven was het een nieuw gegeven om te werken met een speler uit Kroatië”, besluit Mucic. “Na één seizoen zal er geëvalueerd worden. Wat de toekomst betreft hou ik alle opties open. Alles is mogelijk. Ik had nooit gedacht om ooit in de Belgische Eredivisie te spelen en nu sta ik hier (lacht). Op dit moment wil ik alleen maar verbeteren en de ploeg heel hard helpen.”

Werner Thys

- - -

Mario Mucic, un Croate à Leuven : « Jouer au hockey contre des joueurs de haut niveau que je ne connaissais que par la télévision ».


Avec Mario Mucic, 24 ans, la Division d’Honneur belge pourrait accueillir pour la première fois cette saison un joueur croate. Mucic apprécie le niveau de la ION Hockey League à Louvain : « La différence avec la pratique du hockey en Croatie est évidemment énorme », sourit Mucic. « Pour moi, c'est un rêve. »


En Croatie, les sports les plus populaires sont le football, le basket-ball et le handball, le hockey n'occupant qu'une place très modeste. « Mon frère aîné jouait au hockey et je l'ai suivi », explique le milieu de terrain de Louvain, Mario Mucic. « Ce fut une décision facile, d’autant plus qu’à Zagreb, nous vivons à deux cents mètres d'un terrain de hockey. En fait, je n'ai jamais eu l'occasion de goûter à un autre sport. »


Il n'y a pas de professionnalisme dans le hockey en Croatie. « Il n'y a que deux clubs de hockey dans mon pays », explique Mucic. « Un à Zagreb et un autre à 30 minutes de là. Huit équipes jouent dans la ligue de hockey croate et elles utilisent toutes ces deux clubs. Mon club d'origine est Tresnjevska et nous partageons le terrain et les infrastructures à Zagreb avec trois autres clubs. »


Louvain n'est pas la première équipe en dehors de le Croatie pour Mucic. Entre 2015 et 2017, il a défendu les couleurs de Push Breda pendant deux saisons dans la ‘Overgangsklasse’ néerlandaise. « C'était toute une aventure pour moi : à l'âge de 17 ans j'ai déménagé aux Pays-Bas », dit Mucic. « J'ai beaucoup appris là-bas et j'ai fait de solides progrès. Ensuite, après ma deuxième saison à Breda, je suis retourné en Croatie pour terminer mes études d'ostéopathie. »


C’est au début de cette année que Mucic a eu des contacts avec Louvain, en partie grâce à l'intervention de Norbert Nederlof. Le Néerlandais et ex-entraîneur de Louvain a également été l'entraîneur de l'équipe nationale de Croatie pendant trois ans. « Je suis venu à Louvain pendant une semaine en mars de la saison dernière pour faire connaissance. L'expérience s'est avérée particulièrement agréable. J'ai été immédiatement impressionné par les infrastructures et le professionnalisme. »


Spécialiste du penalty, Mucic a eu sa chance à Louvain et le 4 septembre, il a fait ses débuts dans la ION Hockey League lors du match à domicile contre le Daring. « Jouer au hockey dans les séries de haut niveau en Belgique, pour moi, c'est un rêve qui se réalise », dit Mucic, qui a commencé à jouer au hockey à l'âge de 5 ans et demi, raison pour laquelle il porte le numéro 55. « Du jour au lendemain, un joueur de haut niveau comme Ricardo Santana devient mon compagnon de club et je me retrouve face aux meilleurs joueurs du monde, que je ne connaissais que par la télévision. Et ici, on est obligé de venir aux entraînements (rires) ce qui n'est pas le cas en Croatie. »


Après 11 jours de jeu, Mucic a marqué trois buts - à chaque fois sur des corners - dans son nouveau club. « Beaucoup de nouveaux joueurs ont dû être intégrés cette saison et, au début, tout le monde cherchait un peu ses marques. À l'entraînement, les choses s'améliorent de semaine en semaine et et aujourd’hui, on voit clairement cette progression dans nos matchs. Au classement, nous sommes toujours dans les derniers rangs, mais avec ce groupe, la relégation ne devrait jamais être un enjeu. »


Le Croate apprécie également la vie à Louvain. « Nous sommes sept à partager une maison et mes colocataires ont tous la nationalité espagnole ou argentine. Je commence à comprendre un peu d'espagnol, mais quand je suis dans la maison, tout le monde parle volontiers anglais », sourit Mucic. « Avec ma petite amie, qui vit en Croatie, je gère une petite entreprise dans le domaine du fitness, de la santé et de la nutrition, et je m’y consacre deux à trois heures par jour, en ligne. Je n’ai donc pas le temps de m’ennuier. J'entraîne aussi une équipe de garçons de 16 ans à Louvain. Un groupe de joueurs acharnés et motivés, ces garçons se débrouillent vraiment très bien. »


Le fait que Mucic soit un joueur important de l'équipe nationale de Croatie ne surprendra personne. À titre indicatif : lors du Championnat d'Europe II de 2021 en Pologne, la Croatie a marqué un total de six buts, tous marqués par le joueur de Louvain. En 2015, Mucic a fait ses débuts sous les couleurs de son pays. « Avec l'équipe nationale, ce n’est pas toujours facile », dit Mucic. « En raison du travail ou des études, on ne sait jamais qui pourra jouer. Nous oscillons entre la deuxième et la troisième division européenne. Le niveau du Championnat d’Europe II est trop élevé pour nous, mais au Championnat d’Europe III nous jouons toujours pour la promotion, ce que nous essaierons à nouveau en juillet à Skierniewice, en Pologne. »


Mucic ne fait pas de projets pour l'avenir. Avant tout, il veut prendre du plaisir à jouer au hockey dans la ION Hockey League et construire sur cette base si possible. « Pour Louvain aussi, travailler avec un joueur de Croatie, c’était une expérience nouvelle », conclut Mucic. « Il y aura une évaluation après une saison. Quant à l'avenir, je garde toutes les options ouvertes. Tout est possible. Je n'ai jamais pensé que je jouerais un jour en Division d’Honneur en Belgique et pourtant, me voilà (rires). Pour l'instant, je veux juste m'améliorer et aider l'équipe à fond. »

Partners

Top