News detail

“De combinatie van hard werken en plezier maken: deze groep kan dat als geen ander”

19/09/2022 – 10:04

Ietwat verrassend werd de 28-jarige Murphy Allendorf T1 van de vrouwen van Antwerp. De Australische voelde zich meteen thuis in Sint-Job-in’t-Goor. “Ik krijg respect, vrijheid en vertrouwen van iedereen. Het is enorm comfortabel werken”, aldus Allendorf.


Ze speelde in 2013 in Mönchengladbach het WK U21 voor Australië en veroverde zes caps voor de Hockeyroos. In 2017 besloot Murphy Allendorf – ook al met coaching in het achterhoofd - haar hockeygeluk in België te zoeken. Gedurende vijf seizoenen verdedigde ze de kleuren van Herakles. “Het was via Darran Bisley dat ik met Herakles in contact kwam”, aldus Allendorf. “Jammer genoeg degradeerden we bij mijn debuutjaar (grijnst). Gelukkig moest ik slechts één jaar van Nationale 1 proeven. Ik heb vijf mooie jaren in Lier achter de rug. In februari besloot ik een punt te zetten achter mijn spelerscarrière. In 2020 brak ik mijn enkel en sedertdien sukkel ik wat met het lichaam.”

Allendorf was al snel door de coaching microbe gebeten. Ze trainde jeugdteams van Herakes en vervoegde in 2018 ook de trainerscel van de nationale jeugdploegen. Momenteel is Allendorf T2 van de nationale meisjes U18.


“Op clubniveau waren er uiteraard gesprekken met Herakles”, aldus Allendorf. “Logisch, ik heb een speciale band met die club. Uiteindelijk bleek het voor iedereen toch het best dat ik elders mijn eerste clubervaring zou opdoen.”


Allendorf kwam in contact met Antwerp, greep de kans met beide handen om T2 te worden van Benjamin Van Hoof, maar toen deze laatste besloot om te stoppen werd Allendorf veel sneller dan verwacht T1. “De cultuur die hier binnen de groep heerst heb ik nog niet eerder ervaren”, zegt Allendorf. “Die meisjes doen alles voor elkaar: ze kunnen plezier maken en hard werken als geen ander combineren. Ik moet me enkel op hockey focussen en de speelsters veel vertrouwen geven. Ik hou wel van een speelstijl waarin er hoge pressie wordt gehanteerd. Met deze zeer fitte kern kan dat. Het niveau ligt hoog. We zijn in staat om agressief te hockeyen.”


In het Belgische dameshockey neemt Antwerp al jarenlang een prominente plaats in. Tussen 2007 en 2022 speelde Antwerp zeven keer kampioen, een plek in de play-offs was haast altijd een feit. Behalve vorig seizoen: toen werd het voor rood-wit een tegenvallende zevende plek.


“Ja, beter doen dan vorig jaar is het minste wat we moeten doen”, lacht Allendorf. “Eigenlijk moeten we meestrijden om een plaats binnen de top vier. Met zes op zes begonnen we alvast goed aan het nieuwe seizoen. Bij de 1-0-zege tegen Racing toonden de meisjes heel veel karakter.”


Met Elodie Picard-Tiphaine Duquesne-Michelle Struijk-Carla Rebecchi beschikt Antwerp alvast over een stevige as. “En ook daarrond is er veel kwaliteit”, aldus Allendorf. “Luka Van Vossole, terug uit de States, en Natasha Rootenberg, die van Victory overkwam, zijn versterkingen. Ook de Argentijnse Priscilla Jardel bewees de voorbije seizoenen haar waarde in de Eredivisie bij Daring. Als speelster vond ik het altijd heel moeilijk verdedigen tegen Priscilla. Ze is uiterst gevaarlijk in de cirkel. Ik heb haar graag hier (lacht).”


Uit Nieuw-Zeeland versterkte Antwerp zich met Megan Hull, die dit jaar met haar land nog het WK speelde, en Ella Hyatt-Brown. “Megan is gewoon een enorm solide verdedigster”, zegt Allendorf. “Achterin zorgt zij voor een surplus aan kwaliteit. Ella zorgt dan weer voor veel kracht op het middenveld. Een type speelster dat je niet veel ziet in de Belgische competitie. Zij is zeer complementair met Michelle Struijk.”


Als kersverse en zeer jonge T1 heeft Allendorf ook een hockeymonument als Carla Rebecchi onder haar hoede. De Argentijnse werd dit jaar mama en miste het voorbije seizoen. “In het begin vraag je je wel af wat ik een ster als Rebecchi nog moet leren”, lacht Allendorf, die als T2 de Zuid-Afrikaan Taine Paton aan haar zijde heeft. “Carla werd deze maand 38 jaar, maar haar fysieke capaciteiten zijn nog steeds indrukwekkend. Ze hockeyt alsof ze 24 jaar is. Bovendien is ze enorm bescheiden. Voor onze U21-ers – en daar zitten ook enkele geweldige speelsters tussen – is het een cadeau om Carla in de nabijheid te hebben.”


De beste vrouwelijke scheidsrechter ter wereld, Laurine Delforge, is nog steeds kapitein van de Antwerp-dames. “Het is crazy”, geniet Allendorf. “Laurine geeft zich steeds voor 110 procent. Een betere leider kan je je niet wensen.”


Onder Sofie Gierts - eerst als speelster, later als coach - stapelden de dames van Antwerp de successen op. Met Murphy Allendorf aan het roer, lijkt de ‘girl power’ helemaal teruggekeerd in Sint-Job-in’t-Goor. “Zoals ik al eerder zei heerst hier een geweldige cultuur en ik ben ervan overtuigd dat Sofie daar een grote rol in speelde”, besluit Allendorf. “Ik zet pas mijn eerste stappen als T1, maar je krijgt hier wel respect, vrijheid en vertrouwen van iedereen. Ik voel me hier enorm comfortabel.”

- - - -

Murphy Allendorf, T1 des dames de l'Antwerp :

« Allier travail acharné et plaisir, cette équipe y excelle. »


De façon assez surprenante, Murphy Allendorf, 28 ans, est devenue la T1 de l’équipe féminine de l'Antwerp. L'Australienne s'est immédiatement sentie chez elle à St-Job-in't-Goor. « Tout le monde me respecte, j’ai une certaine liberté et on me fait confiance. Cela rend mon travail extrêmement agréable », nous explique M. Allendorf.


En 2013, elle a participé au championnat du monde U21 à Mönchengladbach pour l'Australie et a obtenu six sélections pour les Hockeyroos. En 2017, Murphy Allendorf a décidé - également dans l'optique de devenir entraîneur - de trouver son bonheur dans le hockey belge. Pendant cinq saisons, elle a défendu les couleurs de l'Herakles. « C'est par l'intermédiaire de Darran Bisley que je suis entrée en contact avec l’Herakles », déclare M. Allendorf. « Malheureusement, nous avons été relégués dès ma première année (sourire). Heureusement, je n’ai dû jouer qu'une année en Nationale 1. J'ai passé cinq belles années à Lierre. En février, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de joueuse. En 2020, je me suis cassée la cheville et depuis, j'ai un peu de mal physiquement. »


Allendorf a rapidement été mordue par le microbe d'entraîneur. Elle a formé des équipes de jeunes à l’Herakles et a également rejoint la cellule d'entraînement des équipes nationales de jeunes en 2018. Actuellement, Allendorf est T2 de l'équipe nationale féminine U18.


« Au niveau du club, il y avait évidemment des contacts avec l’Herakles », poursuit Allendorf. « Logique, puisque j'ai un lien particulier avec ce club. En fin de compte, il s'est avéré que le mieux pour tout le monde était que je fasse ma première expérience de club ailleurs. »


Allendorf est entrée en contact avec l’Antwerp, a saisi l'opportunité à deux mains de devenir T2 de Benjamin Van Hoof, mais lorsque ce dernier a décidé d'arrêter, Allendorf est devenue T1 beaucoup plus rapidement que prévu. « Je n’ai encore jamais expérimenté une culture comme celle qui règne ici au sein du groupe », déclare Allendorf. « Ces filles font vraiment tout les unes pour les autres : elles savent allier plaisir et travail comme personne. Je dois juste me concentrer sur le hockey et donner beaucoup de confiance aux joueuses. J'aime un style de jeu où la pression est élevée. Avec ce noyau très adapté, c'est possible. Le niveau est élevé. Nous sommes capables de jouer un hockey agressif. »


Depuis de nombreuses années, l’Antwerp occupe une place de choix dans le hockey féminin belge. Entre 2007 et 2022, l’Antwerp a été sept fois champion, une place en play-offs était presque toujours une réalité. Sauf la saison dernière qui s'est soldée par une décevante septième place pour les rouges et blancs.


« Oui, faire mieux que l'année dernière est le moins que l'on puisse faire », sourit Allendorf. « En fait, nous devrions nous battre pour une place dans le top 4. Avec un six sur six, nous avons déjà bien commencé la nouvelle saison. Lors de la victoire 1-0 contre le Racing, les filles ont montré beaucoup de caractère. »


Avec Elodie Picard-Tiphaine Duquesne-Michelle Struijk-Carla Rebecchi, l’Antwerp possède déjà un axe solide. « Et il y a aussi quelques talents venant d’ailleurs », ajoute M. Allendorf. « Luka Van Vossole, de retour des Etats-Unis, et Natasha Rootenberg, venue du Victory, sont des renforts. L'Argentine Priscilla Jardel a également fait ses preuves en division Honneur au Daring ces dernières saisons. En tant que joueuse, j'ai toujours trouvé très difficile de défendre contre Priscilla. Elle est extrêmement dangereuse dans le cercle. J'aime l'avoir ici (rires). »


L’Antwerp s'est également renforcé avec Megan Hull, de Nouvelle-Zélande, qui a encore joué la Coupe du monde avec son pays cette année, et Ella Hyatt-Brown. « Megan est tout simplement une défenseuse extrêmement compétente », déclare Allendorf. « À l'arrière, elle apporte un surplus de qualité. Ella, quant à elle, apporte beaucoup de puissance au milieu de terrain. Un profil de joueuse que l'on ne voit pas beaucoup dans le championnat belge. Elle est très complémentaire de Michelle Struijk. »


Toute nouvelle et très jeune T1, Allendorf a aussi un monument du hockey comme Carla Rebecchi sous son aile. L'Argentine est devenue maman cette année et a manqué la saison dernière. « Au début, on se demande bien ce qu’on a à apprendre à une star comme Rebecchi », sourit Allendorf, qui a à ses côtés la Sud-Africaine Taine Paton comme T2. « Carla a eu 38 ans ce mois-ci, mais ses capacités physiques sont encore impressionnantes. Elle joue au hockey comme si elle avait 24 ans. De plus, elle fait preuve de beaucoup d’humilité. Pour nos joueuses U21 - et il y a de grandes joueuses parmi elles - c'est un cadeau d'avoir Carla dans les parages. »


La meilleure femme arbitre du monde, Laurine Delforge, est toujours capitaine des dames de l’Antwerp. « C'est fou », dit Allendorf. « Laurine se donne toujours à 110 %. On ne pouvait pas souhaiter une meilleure capitaine. »


Sous la direction de Sofie Gierts - d'abord en tant que joueuse, puis en tant que coach - les dames de l'Antwerp ont accumulé les succès. Avec Murphy Allendorf aux commandes, le « girl power » semble être revenu à Saint-Job-in't-Goor. « Comme je l'ai déjà dit, il y a une forte culture ici et je suis sûre que Sofie y a joué un rôle important », conclut M. Allendorf. « Je ne fais que mes premiers pas en tant que T1, mais on me respecte, on me donne de la liberté et on me fait confiance. Je me sens très à bien ici. »Partners

Top